Психологическа подкрепа

Искате да преодолеете сложна ситуация, вече просто нямате сили и търсите психологическа подкрепа?

Чувствате ли се понякога по-малко щастливи от преди и сякаш нямате пълен контрол над ситуациите.

Трудно удовлетворявате собствените желания, или очакванията на другите?

И ако вече се съмнявате в старата сентенция, че времето лекува всичко, сте на прав път.

Тревожност, депресия, страхове…

Понякога всеки има нужда от подкрепа, вие също. От някой, който да Ви придружи в изпитанието, за да откриете наличните ресурси, водещи до трансформация.

Можем съвместно да начертаем този терапевтичен път, започващ с разговор в кабинета. 

Хипноза

психологическа хипнотерапевт варна Христо Генчев

Да изживеете промяната с ресурса на подсъзнанието… 

“А сега ще направим едно дълбоко, приятно отпускане на цялото тяло. Ще чуваш всяка моя дума. Ще имаш свои мисли и преживявания. Ще помниш всичко. Най-вероятно няма да се движиш. Няма да говориш…”

Определяна като изменено състояние на съзнанието, хипнозата е научен метод, основан на доказателства, и все пак се долавя и мистично усещане в сесиите, когато се пристъпи към регресия във възрастта или дори в минал живот.

Докато съзнанието чува гласа на хипнотерапевта, подсъзнанието залага нови модели на поведение.

Хипнотерапията е емоционален метод с широко приложение при:

 • Фобии
 • Панически атаки
 • Психосоматични разстройства
 • Емоционални разстройства
 • Пост-травматичен стрес
 • Зависимости (алкохол, цигари, хазарт)
 • Хранителни разстройства
 • Вредни навици
 • Разстройства на съня

Практиката ми на психолог

Психологическа подкрепа за деца и техните родители

детски психолог Варна Христо Генчев

Вкъщи, невинаги сме супер герои, колкото и да ни се иска… 

Отговорността на родителя за преживяванията и действията на детето, може да бъде изтощителна.

Понякога усещате, че с детето се случва нещо. Трудно го контролира. Преживявания, които не са Ви познати.

Можете да получите професионална подкрепа в различни области на развитието на вашето дете:

 • Поведенчески проблеми
 • Емоционални проблеми
 • Тревожност
 • Проблеми със съня и кошмари
 • Страхове
 • Нарушения от аутистичния спектър
 • Хиперактивност и дефицит на вниманието
 • Нарушена концентрация
 • Генерализирани разстройства на развитието

Свържи се с мен