Онлайн психологически консултации


онлайн консултация с психолог

Онлайн консултация с психолог осъществявам при невъзможност за вашето физическо присъствие в кабинета, поради обективни причини – здравословни, затруднения за напускане на собствения дом и други специфични ситуации.

Когато изпращате вашето съобщение чрез формата за запитване за консултация, споменете и вашето желание за подкрепа в защитена електронна среда – аудио или видео.

Онлайн сесиите, в рамките на 60 минути, ще бъдат Вашия ефективен подход за изработване на стратегии за справяне със затруднения и постигане на целите.